Skip to main content

ACTUALITÉS

Statement vum CGFP-President Romain Wolff zum Tripartite-Accord

31.03.2022De CGFP-President Romain Wolff huet virun der Presse den Tripartite-Accord mat dëse Wierder kommentéiert: Den Indexmechanismus ass gerett, den Tripartite-Modell bleift erhalten  an déi manner héich Gehaltsklassen gi beim Décalage vun den Indextranchen am meeschte kompenséiert.